Hem | Spelbranschen | Spel i Sverige | Online spel | Internationellt | Las Vegas | Spelnet.se | Nyheter
 
Spel i Sverige
 ATG Hästar
 Dagens Dubbel
 Harry Boy
 Komb
 Lunch Dubbel
 Trio
 Tvilling
 V3
 V4
 V5
 V64
 V65
 V75
 Vinnare och Plats
 A-lotterierna
 Bingolotto
 Greyhound
 Kasinospel
 Postkodlotteriet
 Svenska Spel
 -----------------
 Bingohallar
 Nöjesparker
 Restaurangspel
 

 


Så här spelar du


Att spela är att ingå ett vad, när det gäller vadhållning på V64 innebär det att vadhållare skall rätt ange de vinnande hästarna i sex löpningar på samma bana och dag. ATG kan dock genomföra hela eller delar av tävlingsomgången på annan tid och plats. Vid vadhållningen skall gällande kuponger utgivna av ATG användas. Vid snabbspel tillåts även muntlig beställning. ATG kan utfärda närmare anvisningar beträffande V64-vadhållningen. Anvisningarna, som är kostnadsfria, finnas att få eller beställa vid de platser där vad kan ingås.

Spelfakta

På V64 betecknas löpningarna avdelning 1 - 6. Vadhållare anger de hästar som vad skall ingås på genom att för varje avdelning markera ett eller flera nummer (ordinarie markeringar). Om vadhållaren gör en ordinarie markering i varje avdelning omfattar vadet en rad (enkelrad). Om vadhållare gör flera ordinarie markeringar i en eller flera av avdelningarna omfattar vadet flera rader (ett system). Antalet rader i ett system bestäms genom att antalet ordinarie markeringar i var och en av avdelningarna multipliceras med varandra. Insatsbeloppet utgör antalet rader multiplicerat med radpriset och i förekommande fall med antalet system. Det finns även möjlighet att välja halvt radpris. Beloppet anges på kupongen.
I varje avdelning får utöver ordinarie markeringar ytterligare högst två hästar markeras (reservmarkeringar). Reservmarkering gäller i turordning enligt anvisningarna istället för ordinarie markering för häst som strukits. Det är tillåtet att markera samma programnummer både som ordinarie och som reserv. Om vadhållare inte gör reservmarkering eller använder kupong som saknar möjlighet till reservmarkering, gäller istället för struken ordinarie markering reserv enligt turordningen.

ATG - V64
V64 är det stora miljonspelet som avgörs på nationalarenan Solvalla varje onsdag. Normalt är spelstoppet kl. 19.00 Det ligger runt 10 miljoner i den totala potten för 6, 5 och 4 rätt. Det gäller att hitta vinnaren i sex lopp. Du vinner på 6, 5 och 4 rätt. Du spelar med kupong hos ATG-ombuden, ATG LIVE, på banan samt på atg.se
Före start i första avdelningen fastställs i vilken turordning hästarna i respektive avdelning skall ingå i vadet i de fall som sägs nedan. Har samma programnummer markerats både som ordinarie och som reserv innehåller vadet fler vinnande rader om förutsättningarna i övrigt uppfylls. Likaså erhålls fler vinnande rader om reserver enligt turodningen träder in en eller flera gånger. Vid reservinträde för struken häst används i första hand markerade reserver enligt angiven prioritering, om sådan eller sådana finns, varefter övriga reserver hämtas från omarkerat programnummer i den fastställda turordningen. Ingen reserv från turordningen, inklusive valda reserver, utnyttjas normalt mer än en gång.
Tilldelningen av reserver utförs så att antalet markeringar på startande hästar är så lika som möjligt. Om dock alla startande hästar har utnyttjats för reservinträde och ytterligare reservhästar skall tillföras, används alltid den fastställda turordningen. Lotteriinspektionen skall erhålla uppgifter om turordningen före start av första avdelningen. För reservinträde på V64 gäller turordningen enligt ATG´s officiella V64-ptogram, även om den skulle vara felaktig.


(info från ATG)


 
Slots i Norden
Bekanta dig med olika villkor för automatspel hos våra grannar och i övriga Europa.

Supervinster
Den största vinsten i Sverige hittills - över 214 miljoner kronor hamnade i Helsingborgstrakten.

Hjälpredan finns
Svårt att reda ut terminologin i nätpoker eller kasino? Gå igenom engelska begrepp som används där innan du "bumpar" istället för att "passa".

 

 

 
 
Spelnet Presents a Film from Earls Court 2010
Fighter.com
 
 
Copyright© 2008 Spelnet.se - Produced by Scandnet.com | Disclaimer